gusari i zlatno jaje

GUSARI I ZLATNO JAJE

Milan Bjekić
Anka kapetanka, Minka, Angelina, Marela, Sara i Kalista gusare rekom Savom (zato što je ta reka ženskog roda).
S druge strane, kapetan Riđobradi, Janko, Stanko, Branko i kuvar gusare Dunavom (prirodno, jer je muškog roda).
Problem nastaje kad gusari otkriju da princeza iz Istanbula traži muža, a to će biti samo onaj koji joj donese jaje zlatne guske. Strašni dunavski gusari kreću na Ratno ostrvo ne bi li pronašli zlatno jaje! A da sve bude još gore po gusarice sa Save – treba se doterati jer se naredne večeri održava igranka na Kalemegdanu!
Pošalji