grci i stranci

GRCI I STRANCI

Albrecht Dihle
Klasična je studija o odnosu starih Grka ne samo, naprosto, prema strancima, već i prema pojmu stranog.Na prvi pogled teško je uočiti razliku između stranca i pojma stranog, ali grčka teorija i njihova praksa prave jasnu razliku između ta dva entiteta, jer pojam se upisuje i u sam način života Grka, dok stranci, vremenom, menjaju status. Strogo uzev, recimo, varvari nisu stranci, jer stranac je onaj kome je, pravno i politički, priznat status stranca, dok su varvari izvan tih režima. U drugom pojmovnom režimu: stranac je drugi unutar nas samih, dok su varvari apsolutni i nesvodivi drugi.
Pošalji