granična ličnost i njena različita lica

GRANIČNA LIČNOST I NJENA RAZLIČITA LICA

Dragan Švrakić, Mirjana Divac Jovanović

Fenomen “granične ličnosti“ već dugo predstavlja poseban izazov za psihoterapeute, psihologe i psihijatre. Fenomen „graničnosti“ još je interesantniji danas kada su granice „normalnosti“ i „patologije“ zamagljenije više nego ikada. Knjiga Granična ličnost i njena različita lica nesumnjivo predstavlja veliki korak napred u razumevanju ovog fenomena. Upravo autorski tim koga čine psiholog i psihijatar, izvanredno koristi različite perspektive i gradi komplementarnu i obuhvatnu sliku fenomena graničnosti, od bioloških i psiholoških osnova njegovog razvoja, do savremenog psihoterapijskog i farmakoterapijskog pristupa osobama sa ovim teškoćama.

Mrzim te, ne ostavljaj me. Šta je granični poremećaj ličnosti?

07.09.2021.

Sve je više ljudi u svetu koji pate od ovog poremećaja, a mnogi postavljaju pitanje – da li svi imamo neki oblik graničnog poremećaja ličnosti? Autori knjige „Mrzim te, ne ostavljaj me“ dali su nam detaljno obnjašnjenje ovog poremećaja, a mi vam predstavljamo 6 stavki koje vam mogu pomoći da prepoznate GPL. Detaljnije

Pošalji