gramatika savremenog japanskog

GRAMATIKA SAVREMENOG JAPANSKOG

grupa autora
Aktuelna originalna gramatika japanskog jezika približava pojedinačne gramatičke pojave pomoću jednostavnih pravila i praktičnih primera. Veliku pažnju smo posvetili strukturama rečenica i gramatičkim pojavama, koje su za srpske studente najteže (konjugacija prideva, partikule i sl.).

Gramatika japanskog je namenjena pre svega onima koji uče jezik, od početnika, pa sve do naprednih studenata.

  • Opis aktuelnih gramatičkih pojava
  • Jasna objašnjenja
  • Veliki broj praktičnih primera, napomena, izuzetaka, zanimljivosti
  • Unakrsne reference
  • Detaljan indeks
  • Pregledna grafička obrada
Pošalji