gradovi kulture

GRADOVI KULTURE

Debora Stivenson
Gradovi kulture Debore Stivenson je opsežna studija o kulturnim politikama u zemljama celog sveta. Gradovi kulture govore o planiranju i implementaciji kao i izazovima kulturnih politika kako na lokalnom tako i na globalnom nivou.

U knjizi Gradovi kulture: globalna perspektiva, Debora Stivenson osvetljava dominantne trendove u kulturnom planiranju od njegovih početaka do danas. Knjigom je obuhvaćena analiza ključnih diskursa, značajnih dokumenata kulturnih politika i procesa, kao i njihova interpretacija i implementacija na specifičnim mestima - kroz konkretne primere iz Evrope, Australije, Azije i Severne Amerike pružaju se uvidi u primenu kulturnih strategija u različitim lokalnim, nacionalnim i internacionalnim kontekstima, naglašavanjem pravilnosti, bazičnih pretpostavki, tenzija i ukrštanja konkretnih kulturnih politika.

Pošalji