građansko procesno pravo (priručnik za polaganje pravosudnog ispita knjiga 8)

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO (PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - KNJIGA 8)

Ranko Keča, Marko S. Knežević
U periodu koji je usledio po objavljivanju prethodnog izdanja ovog Priručnika nije bilo značajnijih promena regulativa građanskog sudskog postupka. Novela ZPP od 2018. godine se ograničila samo na drugačije regulisanje uslova pod kojim, u slučaju otuđenja sporne stvari ili prava, sukcesor stvari ili prava može stupiti u parnicu umesto stranke koja ga je otuđila. Po prvi put u našem parničnom zakonodavstvu ti uslovi se razlikuju u zavisnosti od procesne pozicije stranke koja je tokom parnice raspolagala spornim pravom.U ostalom nema promena osim zanemarivog broja redakcijskih korekcija u tekstu Priručnika.
Pošalji