građansko pravo (praktikum za pripremu pravosudnog ispita knjiga 14)
rasprodato

GRAĐANSKO PRAVO (PRAKTIKUM ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA - KNJIGA 14)

Ljubica Milutinović, Vida Petrović-Škero

„Svrha ovog praktikuma jeste da njegov korisnik kroz brojne primere bude podstaknut da piše pravne akte koristeći se jasnim jezikom, usklađenom formom, potrebnom sadržinom, težeći da sačini pravno perfektan pravni akt. Praktikum sadrži zadatke sa činjeničnom građom, na osnovu kojih su sačinjene tužbe, utvrđena činjenična stanja na osnovu kojih su donete prvostepene sudske odluke, kao i prvostepene odluke protiv kojih stranka koja je bila slabija u pravu podnosi žalbu. Čitalac će se upoznati sa prvostepenom presudom i žalbom koje su bile osnov za donošenje drugostepene odluke.

Pošalji