grad i strast naturalistički elementi u srpskom modernističkom romanu

GRAD I STRAST - NATURALISTIČKI ELEMENTI U SRPSKOM MODERNISTIČKOM ROMANU

Jelena Panić-Maraš
Istraživanje je ograničeno na srpsku književnost između dva rata, tačnije na izabrana dela koja su hronotopom vezana za Beograd, s namerom da se u njima podvuku naturalistički elementi, koje određujemo kao sastavne delove heterogenog diskursa međuratne književnosti, budući da srpska književnost nije imala ni jasno izražen naturalizam kao umetnički pokret ni pozitivizam kao dominantni pravac mišljenja, a u pravom smislu reči ni duh epohe koji bi ih u izvornom značenju izrodio.
Pošalji