grad, arhitektura, društvo
594 rsd660 rsd
Ušteda 66 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

GRAD, ARHITEKTURA, DRUŠTVO

Vera Backović
novo
Podelite:
U knizi Grad, arhitektura, društvo razmatraju se promene koje najstaju u (gradskom) prostoru u industrijskom i postindustrijskom društvu, kao i na koji način se menja uloga i praksa urbanizma i arhitekture. Kao ključni procesi koji su značajno transformisali prostor izdvajaju se: industrijalizacija - urbanizacija i deindustrijalizacija (globalizacija ekonomije) - džentrifikacija.
Pošalji