gospođa bovari

GOSPOĐA BOVARI

Gistav Flober
Prikazujući brak provincijskog lekara Šarla Bovarija i njegove usamljene žene Eme, Gistav Flober gradi tragičnu ljubavnu priču na planu vrlo složene i ubedljive slike života u francuskoj provinciji iz prve polovine 19. veka. Posle pojave Gospođe Bovari, izmenila se i ideja smisla romana kao žanra u francuskoj književnosti, ali i uopšte, tako da se ovo klasično delo s pravom smatra jednim od temelja moderne umetnosti.

„Sve u njoj je bilo osrednje, sem njenih želja i njenih osećanja.“ Alber Tibode
Sve što je bilo u njenoj neposrednoj blizini, dosadno selo, ograničeni varošani, prostota, činilo joj se izuzetak u svetu, puki slučaj u koji je zapala, dok se van tog kruga pružila unedogled ogromna zemlja blaženstva i strasti.
Kada se udala za Šarla Bovarija, Ema je mislila da će joj brak doneti luksuz i strast o kojima je čitala u sentimentalnim romanima i ženskim časopisima. Međutim, Šarl je bio samo običan seoski lekar i njihov život u provinciji nije imao nimalo od onog romantičnog uzbuđenja za kojim je Ema žudela. Želeći da ostvari svoje snove, Ema će se prepustiti svakodnevnom fantaziranju, upadljivom trošenju i, konačno, vanbračnoj ljubavi. Romantična heroina ili neurotična malograđanka, loša supruga ili strastvena buntovnica protiv konvencija buržoaskog društva, Ema Bovari je istovremeno bila predmet autorovog divljenja i njegove oštre ironije. Zahvaljujući Floberovom preciznom jeziku, njegovoj minucioznosti u prikazivanju stvarnosti i nezaboravnim likovima, Gospođa Bovari je jedan od stožera moderne svetske književnosti.

Pošalji