gle bedeker jednog lakomislenog kanta

GLE! BEDEKER JEDNOG LAKOMISLENOG KANTA

Laslo L. Blašković

Posle svega, iza putovanja, ma koliko diskurs putovanja bio veseo i šaren, u ustima ostane isti ukus kao posle Kamijeve melanholične rečenice koja veli da je u svetu bez iluzija svaki čovek stranac, kaže putopisac. Stoga, knjiga putopisa Lasla Blaškovića idealna je prilika da gle!dajući zemlje i gradove očima jednog pisca postanete svetski putnik sedeći u svojoj sobi.

Pošalji