makart
glasovi prošlosti
690 rsd
- +

GLASOVI PROŠLOSTI

Milan Jovanović
Podelite:
Prema rečima Lakićevića, autor je " zatočenik je priče jer i u romanima i u pripovetkama, okosnicu njegovog dela čini priča, fabula, kazivanje o događajima u junaku i oko junaka, a u strukturi pripovetke - neobično u običnom".
Unutrašnjoj fabuli, kako je objasnio Lakićević dato da bude nosilac neobičnog, a spoljnoj fabulu da bude okvir običnog. Između spoljnog i unutrašnjeg fluidna je granica, i promenljiva.
U prstenu običnog, spollnog, dodaje Lakićević, ređaju se i pojačavaju koncentrični krugovi neobičnog - na granici onostranog i fantastičkog, a to gradi upravo koncentričnu fabulu".
Pošalji