glas u javnosti kako postati građanin

GLAS U JAVNOSTI : KAKO POSTATI GRAĐANIN

Zagorka Golubović
U kontinuitetu i dosledno Zagorka Golubović, tokom čitavih 26 godina, na raznim mestima medijskog, pre svega štampanog, prostora jasno se određuje prema brojnim aktuelnim pitanjima društvenih pojava – od nacionalizma do liberalnog kapitalizma, pojma građanina i civilnog društva, do pozicije levice danas. U svim njenim tekstovima i izjavama pak, nema zagriženosti, neprijateljstva, borbene strasti – ona se trudi da izlaganjem činjenica i argumentima znanja, nauke i struke, aktivira racionalni odnos prema stvarnosti i time pridobije čitaoca iz najšire publike.
Pošalji