genocidium totale nezavisna država hrvatska 1941 1945

GENOCIDIUM TOTALE : NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA 1941-1945

Dinko Davidov
Kao da nema utisaka. Nije ih mogućno odrediti. Kao da nema ni odjeka. Nije ih mogućno čuti. Sve je zaglušeno. Zlo je zgusnuto, sistematično pokazano, u svakom poglavlju, autentičnim navodima iz ustaškog „rokovnika“ kakvog je malo ko mogao sastaviti potpunim besmislom. Sve je ledeno, strašno jednostavno.Žrtve su obični brojevi. Kaže se da je tu i tu, tada i tada, poklano ili spaljeno ili u jamu bačeno „oko 200“, „oko 800“, „oko hiljadu“ i ko zna koliko staraca, žena i dece. Sve je tako grubo i daleko od razuma da osećamo sramotu što smo svedoci. Sramota je dvostruka. Umoreni su naši srodnici.
Umorili su ih oni što su naši srodnici bili.
Pošalji