genius romanus veliki pisci o veličini rima

GENIUS ROMANUS - VELIKI PISCI O VELIČINI RIMA

Kosta Čavoški
Knjiga obrađuje istoriju večnog grada od osnovanja do nestanka imperije. Kosta Čavoški objašnjava i uočava ključne odlika rimske pravne i državničke kulture. On pokazuje koliko savremeni svet duguje Rimu i koliko je vrelo mudrosti pohranjeno u njegovoj istoriji. Čitajući ovu knjigu, možemo samo da se divimo ljubavi rimskih građana prema svom narodu i državi.
Autor predstavlja rimsku državnu ideju i unutrašnje uređenje. Posebno su mu važne institucije klasičnog Rima koje su u korenu savremenih evropskih institucija. Čavoški detaljno analizira i pisanje svih velikih klasičnih istoričara antike i ranog srednjeg veka o uzrocima uspona i pada starog Rima. Uz ovu knjigu upozaćete se sa mišlju i delima velikih rimskih senatora i tribuna, čiji uticaj i danas odjekuje.Svi oni zaveštali su svetu veliku ideju: da je država zajedničko dobro njenih slobodnih građana. Zbog toga ova knjiga predstavlja i ogledalo za svakoga od nas.Pročitajte kako su se u velikim iskušenjima i krizama ponašali stari Rimljani i uporedite ih sa savremenim državnicima. Videćete da se naše doba razlikuje u tehničkim pomagalima, ali da se ispod moderne maske i dalje krije stari, pokvareni čovek. Njegov sebičluk i korupcija uništili su najjaču silu starog sveta i uništavaće države i dan danas.
Pošalji