gasparove fantazije novi prozni žanr

GASPAROVE "FANTAZIJE" - NOVI PROZNI ŽANR

Tamara Valčić-Bulić
O glasovitom autoru jednog prekretničkog dela evropske književnosti kakav je Alojzijus Bertran i njegov spis Gaspar od Noći (1842) u srpskoj, ali i južnoslovenskoj nauci o književnosti i komparatistici ne može se naći bitnih tekstova, pa je u tom smislu studija prof. dr Tamare Valčić Bulić, slobodno možemo reći, pionirska.

O glasovitom autoru jednog prekretničkog dela evropske književnosti kakav je Alojzijus Bertran i njegov spis Gaspar od Noći (1842) u srpskoj, ali i južnoslovenskoj nauci o književnosti i komparatistici ne može se naći bitnih tekstova, pa je u tom smislu studija prof. dr Tamare Valčić Bulić, slobodno možemo reći, pionirska. Njana namera nije bila samo da istakne romantičarsku hibridnost i dehijerarhizaciju rodova i žanrova Gasparovih fantazija, već da ukaže i na jedan novi prozni oblik koji u tom trenutku nije dobio svoju konvencionalnu naučnu definiciju, odnosno pojam, kakav se kasnije ustalio sa Bodlerom i terminom poeme en prose, ostavivši u poetičko nasleđe ovu figuru diskursa…Bojana Stojanović PantovićIako je Bodlerova urbana poezija (…) sasvim drukčija, i predstavlja istinski početak poezije metropole koju karakteriše ambivalentan odnos prema najvažnijim elementima doživljaja grada i iskustva u njemu, monografija Tamare Valčić Bulić nam omogućava da sagledamo svet koji neposredno prethodi Bodlerovom, svet krize romantičarskih vrednosti, prelomnih trenutaka za modernost u kojima se očituje neophodnost novog pesničkog žanra.Vesna Elez

Pošalji