gajenje ruža

GAJENJE RUŽA

Karolj Karasek
Povezujući stručno znanje i jaku ljubav za gajenje ruža sa sklonošću za pisanjemo autor je dao značajan doprinos obogaćivanju stručne literature na srpskom jeziku ovom knjigom. Po sadržaju i širini obrađene materije ona podjednako može poslužiti početnicima za uvođenje u oblast (sadnja i nega ruža, oplemenjivanje, razmnožavanje, bolesti i štetočine, proizvodnja rezanog cveta...), kao i studentima i stručnjacima kao dopunska literatura.
Pošalji