fundamentalizam debiliteta

FUNDAMENTALIZAM DEBILITETA

Svetislav Basara
Knjiga provokativnog naslova zbirka je izabranih tekstova koje je Svetislav Basara objavljivao u dnevnim i nedeljnim novinama (Vreme, Danas, Nin...) od 1996. do 2009. godine. Sabrani na jednom mestu, ovi eseji čine svojevrstan „basarijanski“ pogled na stvarnost, politiku i političku elitu, kulturni milje i apsolutizaciju relativnih stvari koja neminovno vodi u relativizovanje apsolutnih vrednosti. Suočavajući srpsku politiku i stvarnost, kroz prizmu istorije, mitologije, pseudoelita, monopola i tranzicije duge dvesta godina, Basara konstatuje da „kada se politika svede na laž, unapred zadate matrice, predubeđenja i projekcije, ona se neizbežno ruši u dodiru s realnošću.
Pošalji