freske manastira sopoćani

FRESKE MANASTIRA SOPOĆANI

Branislav Todić
Knjiga "Freske manastira Sopoćani" je knjiga o najlepšim freskama Evrope. Monografija u kojoj je autor posle višedecenijskih istraživanja svestrano prikazao istoriju i slikarstvo Sopoćana, utvrdio tačno vreme nastanka fresaka, istražio njihovu ikonografiju, sagledao ih sa umetničke strane i protumačio pitanja ideologije i kultova u Sopoćanima.

Autor knjige "Freske manastira Sopoćani" rasvetlio je odnos kralja Uroša prema Svetom Simeonu i Svetom Savi, objasnio ulogu kraljice Jelene u dovršenju zadužbine svoga supruga i ispitao freske u sopoćanskim paraklisima. Sve freske su prikazane u najlepšim i najvernijim reprodukcijama posle čišćenja i konzervacije živopisa Sopoćana. Na kraju knjige je rezime svakog poglavlja i potpisi za svaku fotografiju na engleskom jeziku.

Pošalji