frensis bejkon umeće gledanja

FRENSIS BEJKON : UMEĆE GLEDANJA

Kalam Toubin
Kao najuspešniji britanski umetnik poratnog perioda - u vreme kada je apstrakcija dominirala kulturnim establišmentom, Francis Bacon je, paradoksalno, bio posvećen ljudskoj formi.
Podelite:

„Semjuel Beket i Frensis Bejkon su dve ličnosti koje su se pojavile nekoliko godina nakon Drugog svetskog rata a čije se delo na različite načine bavilo dramom gubitka i očajanja; obojica su, reklo bi se, prisustvo čoveka u svetu videla kao nešto čudno i gotovo komično besmisleno. Stoga nije slučajnost što je Beket potekao iz dablinske trgovačke klase, a Bejkon iz ogromne mase protestanata s Juga. Beket je rođen sedam godina pre Bejkona koji se, uzgred, i nije nešto posebno divio Beketu.

Pošalji