fraktura

FRAKTURA

Nenad Teofilović
Dva sveta, materijalni i onaj skriveni opstaju u romanu Fraktura Nenada Teofilovića. Protagonista Nikola Tomić smešten je u središtu sudaranja. Uprkos svojoj uspešnoj karijeri on dolazi do spoznaje da je samo urušavanje večno. Zahvaljujući tom sudbinskom prevratu dolazi do svog unutrašnjeg sebe i svojih svetova. Uzbudljivo štivo koje nas navodi na preispitivanje nas samih u različitim okolnostima koje nam svakodnevnica donosi.

Roman Fraktura Nenada Teofilovića predstavlja, pre svega, dva sveta – jedan je opipljiv i materijalni, dok je drugi skriven i čoveku teško dokučiv. U tački gde se ti svetovi sudaraju smešten je i protagonista Nikola Tomić, koji, uprkos uspešnoj karijeri arhitekte i ljubavnoj vezi u inostranstvu, doživljava neočekivani sudbinski prevrat i spoznaje da je samo urušavanje večno. U neprestanoj dilemi pred osnovnim ljudskim pitanjima, poput kule od karata oko njega se urušavaju dragi ljudi, ljubavi, prijateljstva, spokoj, snovi i strahovi...
Na ovim stranicama život je opisan poetikom paradoksa – arhitekta, ophrvan urušavanjem, promišljajući o spoljašnjem svetu, čiji je svedok i žrtva, dolazi tako do sebe i svojih unutrašnjih svetova.Uzbudljivo visokoknjiževno štivo, koje nas navodi na preispitivanje u okolnostima koje život donosi.

Pošalji