fizika knjiga aktivnosti

FIZIKA – KNJIGA AKTIVNOSTI

Dženi Džekobi

Fizika – knjiga aktivnosti puna je lako razumljivih objašnjenja pojmova iz fizike i zanimljivih činjenica koja pomažu mali radoznalcima da saznaju sve o fizičkim osobinama stvari koje nas okružuju. Ilustrovane vežbe i praktični zadaci prate svako objašnjenje, a na kraju knjige data su njihova rešenja.

Pomoću ove knjige dete će se upoznati sa pojavama u prirodi i tako bolje razumeti sile koje pokreću svet.

Sadržaj

Sile
Gravitacija
Hrapavo i glatko
Inercija
Ubrzaj, uspori
Akcija i reakcija
Beskonačna energija
Elektricitet
Magneti
Veliki prasak
Svemir
Brzina zvuka
Svetlost

Kako objasniti deci šta je inercija? Prosto – obratiti pažnju da li se stvari oko nas kreću ili miruju. Stvari se ne kreću same od sebe: knjiga će stajati mirno na polici sve dok je neka sila (npr. dete) ne pomeri, lopta može stajati na fudbalskom terenu sve dok je neko ne šutne (onda se kreće)… Ova lekcija objašnjena je zanimljivom ilustracijom na kojoj dete ima zadatak da pronađe predmete koji se kreću i iste te predmete koji miruju.Prednosti ove knjigesadrži aktivnosti prilagođene deci koje podstiču logičko razmišljanje, kreativnost, povezivanje pojmova, zaključivanjemultidisciplinarni pristup učenju: podstiče dete da stečene kompetencije iskoristi u okviru različitih disciplinaomogućava sticanje novih znanja koja pomažu detetu da povezuje informacije i razvija kritičko mišljenjeomogućava savlađivanje veština potrebnih za savremena zanimanja i poslove budućnostiUz jedinstvenu ediciju knjiga „Uvod u STEM za decu“ želimo da utičemo na stvaranje zajednice kreativnih pojedinaca okrenutih zanimanjima budućnosti.

Pošalji