fizičko vaspitanje za celoživotnu formu vodič za nastavnike

FIZIČKO VASPITANJE ZA CELOŽIVOTNU FORMU - VODIČ ZA NASTAVNIKE

Mary Jo Sariscsany, Suzan F. Ayers
Podelite:
Fizičko vaspitanje za celoživotnu formu je vredan i ilustrativan tekst namenjen svim nastavnicima fizičkog vaspitanja, od osnovne škole do fakulteta, sa ciljem da im omogući primenu principa zdravstvene forme i fizičke aktivnosti u nastavnim programima, kao i da afirmiše korišćenje raznovrsnih testova za procenu fizičke forme u svrhu edukacije i motivacije svojih učenika na aktivni stil življenja.
Pošalji