novo
finansijsko računovodstvo

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Branko Ž. Ljutić
"Finansijsko računovodstvo" autora Branka Ž. Ljutića je sveobuhvatno delo koje se temelji na savremenoj računovodstvenoj teoriji i praksi, s fokusom na Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja i Međunarodne računovodstvene standarde - MSFI/MRS. Ova knjiga primenjuje metodološki pristup Komiteta za Međunarodne računovodstvene standarde (IFRS, IASB) i pruža poluprogramirani način učenja, sa segmentima koji obuhvataju kontekst računovodstva, pitanja finansijskog izveštavanja, analizu i dodatke.

KONCEPTI • METODE • PRIMENA!

Karakteristike
✓ Savremena računovodstvena teorija i praksa koja se oslanja na Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja i Međunarodne računovodstvene standarde – MSFI/MRS.
✓ Primenjuje se metodološki pristup Komiteta za Međunarodne računovodstvene standarde (IFRS, IASB).
✓ Poluprogramirani način učenja, sadrži podelu na segmente: Kontekst računovodstva, Pitanja finansijskog izveštavanja, Analiza, Dodaci.
✓ Na početku oblasti je predstavljen sadržaj i ciljevi, kao i pojedinačni ključevi samostalnog ovladavanja materijom.
✓ Sledi srpsko-engleski glosarijum termina, ključne tačke, primena principa, odabrana literatura.
✓ Tekst je idealan za profesionalce računovodstva i revizije. Knjiga je usklađena sa savremenim standardima pedagogije računovodstva.
✓ Pristup je Idealan za diplomske, MBA i rigorozne osnovne programe obuke.
✓ Predstavlja osnovne koncepte koji se odnose na finansijske izveštaje, terminologiju i metode koje omogućavaju čitaocu da tumači, analizira i ocenjuje finansijske iskaze preduzeća.
✓ U potpunosti integriše najnovije Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja.
✓ Uključujući najnovija dešavanja koncepta računovodstva fer vrednosti.
✓ Sa velikom jasnoćom, ovaj pristup će vam prikladno omogućiti da ovladate praktičnim veštinama.

Pošalji