filozofski eseji

FILOZOFSKI ESEJI

Bertrand Rasel
„Filozofija je, od najranijih vremena, postavljala veće zahteve, a postigla je manje rezultate, nego bilo koja druga oblast znanja…Verujem da je sada došlo vreme da se ovakvo nezadovoljavajuće stanje stvari privede kraju”. Bertrand Rasel, "Filozofski eseji"

Knjigu "Filozofski eseji" možemo samo da pohvalimo. Retko se događa da neki čovek velikog znanja zađe u filozofsku arenu i da raspravlja sa tolikom misaonom jasnoćom, i povrh svega s tolikom naklonošću, gledišta koja kritikuje.
The Oxford Magazine

Pošalji