filozofski članci i društvena hronika

FILOZOFSKI ČLANCI I DRUŠTVENA HRONIKA

Ljubomir Nedić
Iako Nedića pre svega znamo kao književnog kritičara, bavio se i temama iz filozofije i logike. U knjizi "Filozofski članci i društvena hronika" možete čitati esej o pesimizmu, saznaćete više o pojmu sofizma, i uopšte o formiranju literarnog ukusa.

Jedan od članaka iz knjige "Filozofski članci i društvena hronika" govori o planu i programu književnog časopisa Srpski pregled, koji je Nedić pokrenuo 1895. godine. Pored toga, on ovde živopisno predstavlja opštu društvenu tradiciju i svakodnevicu – limunacije, zabave, dogodovštine sa poštarima, način obeležavanja odlaska starog rektora i dolaska novog.

Pošalji