filozofija sažeti priručnik

FILOZOFIJA : SAŽETI PRIRUČNIK

Edvard Krejg
Edvard Krejg u ovom SAŽETOM PRIRUČNIKU FILOZOFIJE daje pregled svih oblasti filozofije. Analizira dela većine poznatih mislilaca zapadne civilizacije, ali tumači i filozofiju istoka.

Kratko, jasno, sveobuhvatno.
Autor daje širok pregled mnogih oblasti filozofije i upu- ćuje čitaoca u filozofiju izlaganjem konkretnih primera kroz analizu Platonovih, Hjumovih, Dekartovih, Darvinovih dela i tekstova budističkih i indijskih mislilaca. Podučava nas kako da čitamo i tumačimo filozofiju, a da ne pristanemo na to da samo ovladamo nekim opštim činjenicama. Razmatra filozofiju Istoka, evropsku tradiciju mišljenja, kao i smisao i značaj bavljenja filozofijom. Raspravlja o tome kako se filozofija koristi u interesu određenih grupa – sveštenstva, žena i političkih aktivista.

Pošalji

FILOZOFIJA : SAŽETI PRIRUČNIKKupci ove knjige kupili su i...