filozofija novca

FILOZOFIJA NOVCA

Georg Zimel
Reč je knjizi koja ne može da se prepriča u nekoliko rečenica. Stoga, ograničićemo se samo na nekoliko komentara. Pre svega, zašto filozofija novca? Zimel smatra da je svaki pristup koji se ograničava na ugao posmatranja pojedine nauke, nedopustivo ograničen. "Svaka nauka ispituje pojave koje tek s aspekta koje je ona postavila imaju u sebi zatvoreno jedinstvo i čisto ograničenje od problema drugih nauka, dok stvarnost ne haje za te granične linije, nego svaki deo sveta predstavlja konglomerat zadataka za najrazličitije nauke.
Pošalji