novo
filozofija laži

FILOZOFIJA LAŽI

Laš Fr. H. Svensen
"Filozofija laži" je duboko istraživanje fenomena laganja u svakodnevnom životu Laša Fr. H. Svensena. Kroz analizu pojma laži, istine i etike, Svensen nas vodi kroz složen svet ljudske prevare, ističući zašto je laganje često moralno pogrešno, posebno u međuljudskim odnosima gde se poverenje stavlja na test. Knjiga istražuje i ulogu laži u političkom životu, razmatrajući filozofske pristupe političkom laganju kroz istoriju. Kroz bogatstvo misli i teorija, Svensen nas podstiče na razmišljanje o našem odnosu prema istini i poverenju, zaključujući da, iako ponekad budemo prevareni, poverenje u druge ljude je ključno za ispunjen život.

Ova knjiga je rezultat opsežnog istraživanja o laganju u svakodnevnom životu.

Šta je laž?

Da bi se razumeo do kraja pojam laži, moraju se analizirati pomovi istine, istinitosti, istinolikosti, ali i nebuloza (bullshit). Laš Svensen takođe istražuje i etiku laganja – zašto je laganje skoro uvek moralno pogrešno, i kako je laganje prijateljima posebno loše, jer pokreće pitanje poverenja.

„Mi se, uporno, samozavaravamo, a istovremeno smatramo da je naša obaveza da budemo iskreni prema sebi.“ Od laganja drugih preko laganja sebe, što bi bilo tretiranje laži u najbliskijim odnosima, prelazi se na laž na nivou društva i mesto laži u političkom životu. Nakon što se u ovoj studiji rezimiraju najvažniji filozofski doprinosi razmatranju uloge koju laž može ili treba da ima u politici, pri čemu se raspravlja o misliocima poput Platona, Makijavelija, Hobsa, Vebera, Hane Arent, postavlja se pitanje zašto današnji politički akteri – sa akcentom na državne lidere – lažu i u kojoj meri imaju moralno prihvatljiv razlog za to – od Platonove teorije o „plemenitoj laži“ do Donalda Trampa.Svensenov zaključak je taj da, ako tu i tamo slažemo, svi smo većinu vremena pouzdani. Verovanje drugima nas čini ranjivim, ipak „nasamariće vas s vremena na vreme, no bolje je povremeno biti nasamaren nego provesti život u hroničnom nepoverenju prema drugima“.

Pošalji