filozofija entropije

FILOZOFIJA ENTROPIJE

Nikola Kajtez
Filozofija entropije Nikole Kajteza je knjiga koja se bavi pojmom entropije u fizici i filozofiji. Ova knjiga pojam entropije uvodi ne samo kao pojam već kao čitavu kategoriju nezaobilaznu za tumačenje sveta.
Podelite:

Nijedan filozof se do sada nije pozabavio kontroverzama entropije, iako je ovaj filozofski najvažniji aspekt prirode svemira termodinamika opisala i objasnila još pre sto pedeset godina! Duhovnu situaciju našeg vremena i dalje odlikuje odsustvo svesti o nestajanju sveta.
Zbog ontoloških konsekvencija termodinamičkih načela, fenomen entropije zaslužuje da ovde bude uveden ne samo kao filozofski pojam već i kao nova filozofska kategorija!
Suočavanje sa saznanjem o neumitnoj sudbini vaseljene, ključ je suočavanja sa samim sobom i sa celokupnim postojanjem. Potcenjivanjem te činjenice, potpomažu se entropijski tokovi.

Pošalji