figure čitanja

FIGURE ČITANJA

Snežana Milosavljević-Milić
Veliku brojnost i žanrovsku raznovrsnost savremenog srpskog romana s kraja XX i početka XXI veka karakteriše bliska veza sa stvarnošću, odnosno tematizacija aktuelnog istorijskog trenutka. To najpre ukazuje na veoma malu distancu, ili bolje reći, na nepostojanje distance prema zbiva njima i vremenu o kojima se u romanu govori. Usaglašavanju sve ta fikcije i zbilje doprinosi i neposrednost autorovog doživljaja koji postaje ishodišni momenat pripovedanja.
Pošalji