federalizam i ustavnosudska funkcija slučaj jugoslavije

FEDERALIZAM I USTAVNOSUDSKA FUNKCIJA - SLUČAJ JUGOSLAVIJE

Ljiljana Slavnić

Ova pravna studija sa uporedno pravnim elementima je monografski rad iz oblasti Ustavnog prava koji se bavi pitanjima federalizma sa aspekta ustavnosudske kontrole i ustavnim sudstvom sa aspekta federalizma.

Pošalji