fbi princip

FBI PRINCIP

Torsten Hofman
Torsten Hofman je ekspert za pregovore sa teroristi,a. U FBI principu, čitaocima prenosi svoja iskustva koja se mogu iskoristiti u poslovnim razgovorima, ali i u privatnom životu. Hofman u FBI principu daje osnovne taktike pregovaranja.

Taktike pregovaranja za dobitnike.
Život se sastoji od pregovora, a pregovori mogu spasti živote. Psiholog, kriminolog i ekonomista Torsten Hofman radio je za nemačku Saveznu kriminalističku policiju i Interpol, a sada vodi svoju firmu za strateške pregovore i krizni menadžment. U ovoj knjizi prvi put iznosi svoje insajdersko znanje. Njegov cilj je da saznanja koja je stekao prilikom rada na slučajevima otmica, ucena i pregovaranja sa teroristima pretoči u koncept koji možemo da primenimo u svom privatnom i poslovnom životu.

Pošalji