evropska unija i zapadni balkan

EVROPSKA UNIJA I ZAPADNI BALKAN

Luca Gori
Podelite:
"U godinama koje dolaze međunarodni kredibilitet i autoritet EU pre svega će zavisiti od toga kako će odgovoriti spoljnim izazovima... Zapadni Balkan ostaje centralni izazov za EU. Stabilnost regiona je suštinski vezana sa stabilnošću EU, a naš kredibilitet međunarodnog faktora zavisi u velikoj meri od uspeha EU na Balkanu...... Vreme je da se konačno napusti sramno doba raspada Jugoslavije i započne nova era zasnovana na pomirenju naroda, privrednom razvoju i zajedničkoj budućnosti u Evropi." - Dušan Janjić o knjizi Luce Gorija "Evropska unija i zapadni Balkan"
Pošalji