evropska unija cilj u kosovskom lavirintu

EVROPSKA UNIJA : CILJ U KOSOVSKOM LAVIRINTU

Zoran Milivojević
Podelite:
Stalni popust od 10%.
Ova knjiga ima za predmet autorove analize i komentare međunarodnih odnosa preko njegovih nepo­srednih i javnih obraćanja, a u sklopu njiho­vog praćenja i mogućih predviđanja budućih do­ga­đa­­nja na međunarodnoj sceni.
Tematski je prevashodno vezano za postavljanje i ponašanje naše ze­mlje i relevantnog stranog faktora u tekućem procesu tranzicija i posebno evrointegracija, kao poli­tički proklamovanog strateškog opredeljenja vladajućih elita Srbije, a u kontekstu uslo­va, po­sebno rešavanja pitanja KiM, od kojih to opredeljenje neposredno zavisi. Dominiraju pitanja koja se tiču međunarodnih događanja, okol­nosti i relevantnih ponašanja i delovanja različitih faktora koji su od uticaja neposredno i posredno za ostvarivanje navedenog proklamovanog strateškog cilja u periodu 2018–2020. godine.
Pošalji