evropa i vaskrs srbije (1804 1834)

EVROPA I VASKRS SRBIJE : (1804-1834)

Grgur Jakšić
Podelite:
Grgur Jakšić je klasik srpske istoriografije. Za ovu knjigu dobio je nagradu Francuske akademije 1907, kad je prvi put objavljena u Parizu... Bio je istraživač i znalac arhivske građe - turskih, austrijskih, francuskih i ruskih izvora. Naša knjiga daje slikovit i dokumentaran pregled presudnog perioda srpskih ustanaka i diplomatskih aktivnosti u kojima nastaju temelji za obnovu srpske države. Sa dragocenom kartom u boji i odabranim dokumentima.
Pošalji