evolucija kulture

EVOLUCIJA KULTURE

Luiđi Luka Kavali Sforca
Podelite:
Luigi Luka Kavali Sforca je autoritet svetskog glasa u oblasti genetike i naučnik kristalno jasne i duboke misli, kadar da strogost nauke pretoči u naučno popularno štivo.
Pored velikog broja članaka objavljenih u naučnim časopisima, njegova dela objavljivale su i izdavačke kuće Einaudi, Adelphi i Mondadori.
„SMATRAM DA JE REČ EVOLUCIJA VEOMA BLISKA REČI ISTORIJA. IMA NAS MNOGO KOJI SMO UVERENI DA SU ISTORIJA, PA STOGA I EVOLUCIJA, KLJUČNE ZA RAZUMEVANJE SADAŠNJOSTI“.
Pošalji