novo
etika teorijski minimum

ETIKA. TEORIJSKI MINIMUM

Nenad Cekić
"Etika. Teorijski minimum" Nenada Cekića monografskaje studija koja nam pruža sveobuhvatan pregled osnovnih pitan etike kao nauke.

Ova monografija ima sedam poglavlja od kojih se pet bavi onim što autor naziva „teorijskim minimumom“. To su pojmovi, teme i teorije za koje autor smatra da su temelj svakog ozbiljnog bavljenja etikom kao filozofskom disciplinom. (…) Tema kojom se autor bavi izložena je u uzornoj tradiciji naučne proze. Knjiga je pisana vrlo jasno, a način na koji su složena etička pitanja u njoj prikazana čini je pristupačnom kako onima koji imaju filozofsko obrazovanje tako i čitaocima koji ga nemaju. U našoj sredini nema knjiga u kojima su na ovako jasan, a u isto vreme vrlo stručan, način predstavljeni osnovni problemi i tradicionalne i savremene etike.Drago Đurić, iz recenzije

Pošalji