novo
eseji o analitičkoj psihologiji

ESEJI O ANALITIČKOJ PSIHOLOGIJI

Karl Gustav Jung
"Eseji o analitičkoj psihologiji" Karla Gustava Junga predstavljaju esencijalna dela njegove misli, uključujući "O psihologiji nesvesnog" i "Odnosi između ega i nesvesnog". Ova knjiga donosi čitaocima dubok uvid u temeljne pojmove analitičke psihologije kroz obilje empirijskog materijala. Karl Gustav Jung na slikovit i upečatljiv način razjašnjava kompleksne odnose između svesti i podsvesnih procesa u ljudskoj psihi, istražujući uticaj podsvesti na naš lični život.

Dva rana spisa Karla Gustava Junga, "O psihologiji nesvesnog" i "Odnosi izmedju ega i nesvesnog", koja će čitalac pronaći u ovoj knjizi, spadaju u njegova suštinska i najveća dela. Na osnovu bogatog empirijskog materijala, Jung je u njima izložio osnovne pojmove analitičke psihologije. Na veoma slikovit i upečatljiv način, autor obrazlaže odnose između svesti i podsvesnih procesa u ljudskoj psihi, kao i uticaj podsvesti na naš lični život.

Pošalji