erotsko u romanima miloša crnjanskog

EROTSKO U ROMANIMA MILOŠA CRNJANSKOG

Jelena Panić-Maraš
Diskurs o erotskom posmatra se, u ovoj studiji, kao složeni književni, filozofski i religijski fenomen čijim izučavanjem se otkriva odnos prema metafizičkom, prema stvaralaštvu, fenomenu ljubavi, nagonu ka besmrtnosti, odnosu prema telu, slici žene. On se transponuje i na druge fenomene koji su u tešnjoj vezi sa pojmom ljubavi, poput pojmova supružinstva (koji je opet u vezi sa ljubavništvom, a samim tim i sa erotskim), bratstva, sinovstva, sestrinstva itd.
Pošalji