entitet u senci

ENTITET U SENCI

Jelena Todorović
Podelite:
Knjiga dr Jelene Todorović definiše ideologijui strukturu baroknih javnih svečanosti, tumači njihovoprihvatanje u simboličnoj politici karlovačkih mitro-polita, analizira specifične forme i njihovo ideološkoznačenje. Ovo delo je rezultat višegodišnjeg sistematskogistraživanja izvora kao i izuzetnog poznavanja literature.Pisano je nadahnuto, precizno i jasno. Na taj način dobijenaje knjiga izuzetno visokih kvaliteta koja, sa jedne strane,precizno i sveobuhvatno tumači javne svečanosti karlovačkihmitropolita, a sa druge, uklapa ih u šire evropske okvire.
Pošalji