englesko srpski finansijski rečnik english serbian financial dictionary

ENGLESKO-SRPSKI FINANSIJSKI REČNIK - ENGLISH-SERBIAN FINANCIAL DICTIONARY

Miroslava Cvejić

Ovaj rečnik obuhvata oblasti finansija i finansijskog menadžmenta, bankarstva, tržišta hartija od vrednosti, osiguranja, spoljne trgovine, carinskih termina, berzanskog poslovanja, poslovne korespondencije i drugih srodnih delatnosti. Takođe obuhvata brojne termine kojima su prožeti različiti finansijski spisi, odluke, dokumenta, ugovori i sl.
Rečnik sadrži preko 4.000 osnovnih leksičkih jedinica i više od 27.000 iz njih izvedenih termina i fraza. Svaku osnovnu leksičku jedinicu prati fonetska transkripcija. U posebnom aneksu date su brojne skraćenice kojima se stručnjaci danas obilato služe. Prate ih fraze od kojih su nastale, a koje objašnjavaju njihovo značenje.

Pošalji