emigranti

EMIGRANTI

Milo Gligorijević
Pre osamnaest godina pisac je otišao u Ameriku i Kanadu da bi razgovarao sa ljudima koji su stvarali istoriju. Sreo je svedoke zločina i one proglašene ratnim zločincima. Razgovarao je sa pučistima, sa vojvodama, sa komandosima koji su ubacivani u Titovu Jugoslaviju, sa četnicima koji brane Dražu Mihailovića, sa ljotićevcima koji ga napadaju. Slušao je emigrante koji su slušali kralja Petra II, Jovana Dučića, Slobodana Jovanovića, Dragišu Vasića, Nikolaja Velimirovića... Sada su stotine priča sastavljene u jednu: Najuzbudljivija ispovest popa Momčila Đujića! / Obimna autobiografija Pašićevog unuka Nikole Pašića!
Pošalji