emaus

EMAUS

Alesandro Bariko
Čarolija koja je upravljala tom porodicom, vezujući svako rođenje za neku smrt, ukrstila se s protokolom našeg osećanja, prema kom je svaki greh bio povezan s nekom kaznom. Postoji jedna jedina tama, za sve nas.

Kompleksna pitanja identiteta, porodice, života i smrti formiraju tragičnu dramaturgiju ovog romana. Emaus je knjiga o sazrevanju duha. Gorki odgovori i neizgovorena pitanja brišu granice između dečijeg i sveta odraslih. Verovatno pisac naslovom namerno upućuje na biblijsku priču o dva putnika koji sreću Mesiju na putu ka Emausu, ne znajući da je putnik koji zamišljeno lomi hleb upravo vaskrsli Sin Božiji.

Tu priču najviše vole i četiri mladića iz srednje klase, vaspitavani kao uzorni katolici, koji se trude da slede svoje jevanđeoske uzore i sačuvaju hrišcanske vrline. Ali prijateljstvo sa devojkom Andre iz aristokratske porodice otvara sasvim drugačije perspektive u njihovim životima. Bog nije samo tamo gde ga očekujemo već i tamo gde mu se najmanje nadamo. Živote koje su razdvojile društvene klase spaja zajednički bol.

Koji Emaus odabrati ovog leta

10.07.2023.

Čarolija koja je upravljala tom porodicom, vezujući svako rođenje za neku smrt, ukrstila se s protokolom našeg osećanja, prema kom je svaki greh bio povezan s nekom kaznom. Postoji jedna jedina tama, za sve nas. Detaljnije

Pošalji