elvira je sanjala

ELVIRA JE SANJALA

Vladimir Bulatović
Elvira je sanjala je zbirka priča Vladimira Bulatovića. Priče ovde sakupljene odišu mirom malih stvari, u njima se naizgled ne dešava mnogo toga. Ipak Elvira je sanjala je zbirka o životu, običnim ljudima i lepoti svakodnevice.
Podelite:

Likove u svojim pričama Vladimir Bulatović postavlja u naoko obične, svakodnevne situacije i izbegava prenaglašena dramska čvorišta. Time, paradoksalno, ove priče čini neobičnim i prepoznatljivim: dok čitalac, po navici, čeka da se dogodi „nešto“, nešto odsudno i prelomno, pred očima mu se otkrivaju emocionalne dubine, idiosinkratični načini samorazumevanja i razumevanja drugih, komički i tragički aspekti podneblja, mentaliteta, junaka, antijunaka i epizodista. Dok se ništa ne dešava – dešava se sve ono što vredi ispripovedati, dešava se život.

Pošalji