elitni vidovi jugoslovenske vojske u aprilskom ratu

ELITNI VIDOVI JUGOSLOVENSKE VOJSKE U APRILSKOM RATU

Dušan Babac
Nesrećnim spletom istorijskih okolnosti, slika koja je do danas ostala o jugoslovenskoj vojsci jeste da je bila zastarela i zaostala rigidna institucija, koja je na svom prvom ispitu u aprilu 1941. godine ispoljila sve svoje mane i nedostatke. Razlozi aprilskog sloma su, međutim, daleko dublji i složeniji od ovakvih propagandnih pojednostavljivanja.Jugoslovenska vojska je sukcesivno uvodila u svoj sastav savremene taktičke jedinice (specijalne jedinice), a pored ovih jedinica, još je ranije započela sa uvođenjem posebnih vidova - uvela je tenkovske jedinice i podmorničarsku flotu. Lovačka avijacija je uvek privlačila najviše pažnje, a svakako je bila i od najvećeg značaja za zemlju sa odbrambenom ratnom doktrinom, kakva je bila jugoslovenska."Elitni vidovi jugoslovenske vojske u Aprilskom ratu" je sedmi naslov u ediciji Istorija vojske izdavačke kuće Evoluta, a autor je Dušan Babac. Kao i prethodni naslovi, i ovaj je bogato opremljen crno-belim i fotografijama u boji.
Pošalji