elektronika za sve

ELEKTRONIKA ZA SVE

Grupa autora
U ovoj knjizi nalazi se više od 400 jednostavnih električnih kola, koja su autori testirali i razvili.

Knjiga sadrži nova i originalna višenamenska električna kola. Posvećena je električnoj i mernoj opremi i sadrže veliki broj originalnih kola pojačivača, generatora, filtera, električnih prekidača zasnovanim na tiristorima i elemenatima CMOS prekidača.

U knjizi su predstavljeni brojni radio-uređaji za istraživanje misterija Zemlje, ljudskih bića i prirode.
Pošalji