elektrohemijski izvori energije i punjači akumulatora
1.056 rsd1.320 rsd
Ušteda 264 rsd (20%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

ELEKTROHEMIJSKI IZVORI ENERGIJE I PUNJAČI AKUMULATORA

Milan Beoković, Isak Memišević
Podelite:
Autori knjige, mr Isak Memišević, dipl.inž.el. i Milan Beoković obradjuju savremene elektrohemijske izvore energije (EIE), punjače i analizatore akumulatora. Detaljno su obradjeni: principi rada, konstrukcija, karakteristike i eksploatacija EIE koji se komercijalno proizvode ili imaju specijalnu namenu, data je informacija o izvorima u razvoju i poslednjim dostignućima u oblasti elektrohemijskih generatora i ukazano je na pravce daljeg usavršavanja postojećih EIE.
Pošalji