eksperiment

EKSPERIMENT

Mirto Azina Hronidi
Podelite:
Roman Eksperiment kiparske spisateljice Mirto Azini Hronidi istražuje odnos erotske ljubavi i duše. Dvoje protagonista – ona i on – dogovaraju se da izvedu eksperiment koji će im pomoći da razumeju prirodu erotske ljubavi i njihov seksualni odnos, ali apstinirajući od telesnog kontakta i predajući se pisanju u cilju sublimiranja probuđenog libida. Ona je paradigma Erosa, koju oslikava Kamijeva sentenca “jak severac koji duva u meni, ne ostavlja prostora apsolutnoj lojalnosti”, dok on oličava “sokratovskog mudraca”.
Eksperiment je svojevrsna savremena interpretacija mita o Amoru i Psihi i večnog pitanja o prirodi odnosa razuma i strasti.
Pošalji