efekti privatizacije u srbiji velika preduzeća sa velikim stranim kapitalom

EFEKTI PRIVATIZACIJE U SRBIJI: VELIKA PREDUZEĆA SA VELIKIM STRANIM KAPITALOM

Matavulj Ljiljana
Monografija "Efekti privatizacije u Srbiji: velika preduzeća sa velikim stranim kapitalom", autor Ljiljana Matavulj, predstavlja vredan doprinos analizi procesa tranzicije i privatizacije u Srbiji.Prvo, ona se bavi privatizacijom velikih preduzeća u koje je ušao strani kapital, odnosno strani vlasnik, što je svakako najvažniji deo ukupnog privatizacionog projekta. Drugo, knjiga "Efekti privatizacije u Srbiji: velika preduzeća sa velikim stranim kapitalom" je pripremljena na bazi obimne dokumentacione građe i na taj način pruža obilje podataka na koje ćemo retko naići u drugim prilozima.
Pošalji